بروزرسانی

بروزرسانی
update-7: ذخیره کردن IP واقعی کاربر در صورت استفاده از CDN نسخه 1.7.0
update-6: بروزرسانی پایگاه داده IP Address نسخه 1.6.0
update-5: بروزرسانی مدیریت فایل به نسخه‌ی 2.1.49 نسخه 1.6.0
update-4: بروزرسانی مدیریت فایل به نسخه‌ی 2.1.48 نسخه 1.5.0
update-3: بروزرسانی ماژول آپلود تصاویر نسخه 1.4.0
update-2: بروزرسانی ویرایشگر پیشرفته نسخه 1.2.0
update-1: بروزرسانی مدیریت فایل به نسخه‌ی 2.1.46 نسخه 1.2.0