اشکال

اشکال
fix-3: اضافه کردن الگوی شبکه‌های اجتماعی در لینک‌ها نسخه 1.8.1
fix-2: برطرف شدن مشکل ایجاد لینک لنگر (Anchor Link) در سایت نسخه 1.7.1
fix-1: اصلاح دیکشنری عناوین در سایت‌های انگلیسی نسخه 1.6.0