نسخه 1.7.1

نسخه 1.7.1
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸
fix-2: برطرف شدن مشکل ایجاد لینک لنگر (Anchor Link) در سایت اشکال